Page 9 - BeeLife12
P. 9

2017’nin üçüncü çeyreğine başlarken eylül ayından bu yana
                         çok çalıştık, çok işler ve projeler tamamladık. Bunlardan en
                         önemlileri 12. “Eğitim için Elele” kampanyamız ve ARIMED
                         Hatıra Ormanı’na diktiğimiz fidanlardı. 12. Eğitim için Elele’de
                         Büğdüz İlköğretim Okulundaki 31 öğrencimizin 23 Nisan günü
                         yaşadıkları tarifsiz mutluluk bizleri bir sonraki öğrencilerimize
                         ulaşmak için motive etti. Çocuklarımız ancak ve ancak çok
                         okurlarsa gelişebilirler ve ideal bir çocukluk yaşamış olurlar.
                         Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmeleri, aldıkları
                         eğitim-öğretimin yanında okuma alışkanlığı kazanmalarına
                         ve bunu sürdürebilmelerine bağlıdır. Ben bu düşünce ile
                         okumaya ve eğitimlerine destek vermek adına 12 yıldır bu
                         kampanyayı yaşatıyorum. Bu projede koordinatörümüz Sn.
    EDİTÖR                  Ayfer Erçakır’a, ARIMED’e ve yıllardır gönüllü olarak destek
                         veren mezunlarımıza ve dostlarıma yürekten teşekkür
    sdtarman.beelife@gmail.com        ederim. Bir yılı daha başarıyla tamamladık. İkinci değerli
                         projemiz, Arı Mezunlar Derneği Hatıra Ormanı. 2015 yılında
       Dolu dolu bir yaz BeeLife’ından  ilk fidanları diktiğimiz topraklarda bu yılki son aktivitelerimizle
              herkese merhaba   birlikte 1080 adet fidanımız oldu. Dernek üyelerimizden
                         Sn. Onur Bayer, yıllar önce dernek toplantılarımızda sürekli
      Yaz aylarında edinilebilecek en verimli  olarak hatıra ormanımızın olmasının önemini ve bu değerin
        kazanımlar, kitap okumak ve spor  derneğimize katılması gerektiğini vurguladı. O yıllarda kendisi
      yaparak kışın hantallığını üstümüzden  de çok araştırmasına rağmen, başlamamız 2015 yılını buldu
         atmak sanırım. Son zamanlarda  ve her yıl 20. yıllarını kutlayan mezunlarımızla ormanımızı
        okuma tercihlerimi kitaplardansa  zenginleştirerek 3 yılda 1080 fidana ulaşmanın mutluluğunu
         edebiyat ve tarih dergilerinden  yaşıyoruz.
       yana kullanıyorum. Çok fazla yazara
     ulaşabileceğiniz dergilerde, çeşitli konu  İnanıyoruz ki birlik, beraberlikten güç doğar. Camiamızın
      başlıkları sayesinde birden fazla konu  birbirinden haberdar olması ve destek olması için
       üzerinde bilgi sahibi olunabiliyor ve  oluşturduğumuz Business Network bölümü, BeeLife’ın her
       bu durum uzun süreli okuma keyfi  sayısında yer alır. Siz de Business Network’de yerinizi almak
      sağlıyor. Burada önemli olan bir nokta,  istiyorsanız arimedbeelife@gmail.com adresine bilgilerinizi
      dergilerin yayınevleri ile anlaşma şansı  gönderebilirsiniz.
    yakalayamamış genç yazarların eserlerini
       okuyucuyla buluşturabilmeleri. Yeni  Tüm bu yoğunluğun içinde Sn. Ali Güleç’in öncülüğünde
      neslin hayal gücü de kalemini kullanışı  başlayan Arı Okulları Mezunlar Derneği, 10. yılına ulaşmış
       da klasiklerden çok farklı olduğu için  oldu. Bu sene eylül ayında gerçekleşecek GELENEKSEL BAL
       dergileri okumaya zaman ayırmanızı  GÜNÜ‘nde, 10. yılımızda hep beraber binlerce mezunumuzla
     tavsiye ederim. Okumak kadar yazmayı  birlikte olmak istiyoruz. Türkiye’de alanında yadsınamaz
     da önemsemeliyiz aslında. Yazar olmak  başarılara imza atmış olan okulumuz mezun camiası da şanına
      zor zanaat, ya meslek olarak yapılmalı  yakışır işlere imza atmaya devam edecektir. Bu amaçla ARIMED
     ya da boşuna kürek çekilmemeli. BeeLife  ve BeeLife için önemli olan; sürdürülebilir, kültürümüze-
       sayfalarında karşılaşacaksınız, sevgili  felsefemize uygun projelere başlamaktır. BeeLife da bunlardan
      Göknur Birincioğlu ile tanışma fırsatım  biridir. 12. sayısını okumakta olduğumuz dergimizi, üç yıldır
     oldu Arı Okullarındaki interaktif semineri  başta gönüllü desteğini hiç esirgemeyen dernek yönetim
     sırasında. Yazarın çocuklar için yarattığı  kurulu değerli üyelerinin, siz mezunlarımızın ve Arı Okullarının
        dünya, kelimelerle dansı, çocukları  desteği ile binlerce mezunumuza ulaştırıyoruz. Her sayımızda
     okurken düşündürmesi ve eğlendirmesi  farklı yıllardan yeni mezunlarımıza yer vermek istiyoruz.
       gerçekten takdire şayandı. Kendisini  Sizden aldığımız makalelerin yanı sıra röportajlarla da çeşitli
        gönülden tebrik ediyorum. Tabii ki  sektörlerdeki mezunlarımızın şirketlerine, iş dünyalarına veya
     mesleğimizin yanı sıra layığıyla bir yazar  başarılarına yer veriyoruz. ARIMED üyelerine, Arı mezunu
       olamasak da günlük, seyahatname  velilerimize ve yazarlarımıza adrese teslim yolladığımız
     veya anıları yazmak; hem bu dünyadan  BeeLife, ayrıca Ankara’da çeşitli mekanlarda da okuyucusu
      göçtüğümüzde arkada bırakacağımız  ile buluşuyor. Geleneksel Bal Günü’nde 3. yaş günümüzü de
     değerli bir iz olacaktır hem de bir damla  kutlamak için tüm yazarlarımızla birlikte olmayı planlıyoruz.
     mürekkep hiçbirimizi savaştırmaz aksine
             hepimizi düşündürür... Ekim ayında görüşmek üzere, sevgiyle kalın.


                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14