Page 9 - BeeLife13
P. 9

2017-2018 sezonuna merhaba teşekkür ederim. Guinness
                         dediğimiz Eylül ayında    Rekorlar Kitabı’nda yer alan
                         ARIMED ve BeeLife olarak   koleksiyonlarını modern
                         çok anlamlı kutlamalara    bir müze kurarak sunuma
                         imza attık. Öncelikle 2007  açmaları, çocuklarımızın
                         yılında kurulan derneğimizin  ve gençlerimizin kültür
                         10. yılını kutladık. Gönülden  seviyesini artırmasının
                         destek veren tüm üyelerimize, yanı sıra modern müze
                         yıllardır kurucu yönetim   hizmetleri ile de şehrimizin
                         kurulu olarak gerek derneğe  sosyokültürel hayatına farklılık
                         gerekse BeeLife dergisine   getirmektedir. İlerleyen
                         desteklerini esirgemeyen   sayfalarda dosya haberimizde
                         kurul üyelerimize ve     detayları bulabilirsiniz.
                         mezunlarını her zaman
                         destekleyen Özel Arı     İnsan okudukça büyür,
    EDİTÖR                  Okullarına bir 97 mezunu   büyüdükçe tercihleri,
                         olarak gönülden teşekkür
                                        zevkleri netleşir ve neyi
                         ederim. Ardından Geleneksel  okuyup okuyamayacağına
    sdtarman.beelife@gmail.com
                         Bal Günü’nü 7’den 77’ye    karar verir. Ben de naçizane
                         kutladık. 2 kuşaktır Arı   okuduğum kitapların
    Merhaba,                 Okullarında bulunan değerli  içinden en beğendiklerimi
                         mezun velilerimizin yanı sıra  sizlerle paylaşmaya özen
    3. yaşımızın ilk sayısı ile yolumuza   1992 yılı mezunlarımızın 25.,  gösteriyorum. Paulo
    devam ediyoruz. Hızlı geçen yazın    1997 yılı mezunlarımızın 20.  Coelho‘den Casus, gerçek bir
    ardından değerli yazarlarımızla ve    ve 2007 yılı mezunlarımızın  hayat mücadelesi okumak
    röportajlarımızla sezonu açıyoruz. Sevgili  da 10. mezuniyet yılı   isteyenlere, Hergelece Sözler
    Neslihan Cevher, Sertaç Pazarbaş ve   plaketlerini aldılar. Tabii ki  adlı kitap birçok bilgenin
    Erdem Bafra’ya desteklerinden dolayı   her yıl olduğu gibi kepli aile  ve siyasetçinin söylediği
    teşekkür ederim. Sizler de BeeLife’a   fotoğrafımızı çektirmeyi de  latince deyimlerin anlamını
    yazılarınızla destek vermek isterseniz  ihmal etmedik…        merak edenlere, psikolog
    arimedbeelife@gmail.com adresinden                   Gül Yiğit’ten Derd-i Aşk, aşk
    bize ulaşabilirsiniz. 2017-2018 sezonunda  Bu sayımızda dosya haber  akılda mı kalpte mi başlar
    da dosya haberlerimizle ve zengin    ne olsun diye çalışırken   karar vermek isteyenlere
    içeriğimizle Arı mezunlarına ulaşmaya  gündemimiz satrançla başladı. ve Sherlock Holmes‘un
    ve Arı camiasının iletişim plarformu   Bir süre önce gezdiğim    Başarı Sırları kısaca Sherlock
    olmaya gönüllü olarak devam edeceğiz.  Gökyay Vakfı Satranç Müzesi  Holmes zekasını iş dünyası
    Hepimizin bildiği gibi Arı Okulları 1984  beni çok etkilemişti. Ardından  performansı ile birleştiren
    yılında eğitim-öğretime başlamıştır.   yaz aylarında müzenin     detaylı bir analiz okumak
    Aslında 1969 yılında Arı Dershaneleri  müdürü sevgili Binnur     isteyenlere tavsiyemdir.
    ile başlayan bu eğitim serüveni, Sayın  Uçakhan ve BeeLife bir araya  Ayrıca Alper Canıgüz‘ün
    Sıtkı Alp’in ilime, eğitime gönülden bağlı  gelince son yıllarda müze  Kan ve Gül adlı kitabının
    olması vesilesi ile bugüne dek ülkemize  tanımındaki değişimler, 21.  hareketli, komik bir o kadar
    on binlerce öğrenci yetiştirmiştir.   yüzyılda oluşan akımlara   da duygusal konusu ayrıca
    1997 yılında Çankaya Üniversitesi    müzelerin ayak uydurması   kurgu ve anlatımdaki farkı ile
    ile eğitim zincirini tamamlayan Arı   adına, özel ve modern müze  hemen dikkatinizi çekeceğine
    ruhu, anaokulundan üniversiteye     kavramlarının geliştirilmesini  eminim. Umarım önerilerim
    kadar eğitimin sürekliliği ilkesiyle   masaya yatırmak istedik.   kitap seçimlerinizde destek
    kaliteli ve nitelikli eğitimi öğrencilerle  Burada değerli olan    olur.
    buluşturmuştur. İşte Arı mezunu olmanın  nokta, müzelerin şehrimiz
    gururu bu mazide yatar, birlikten kuvvet  Ankara’nın sosyal ve kültürel  Sevgiyle kalın…
    doğar ve bu kuvvet öğrencisinden     seviyesini yükseltmesidir.
    mezununa, öğretmeninden velisine     Bu bağlamda vakfın
    zincirin her halkasına başarı, huzur ve  kurucusu olan Sayın Akın
    mutluluk getirir.            ve Birten Gökyay’a yürekten                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14