Page 7 - BeeLife14
P. 7

Bu sayımızda         Bireyin hitap kalitesini artırır,
                         mezunlarımızdan İsmail Raci  duygu ve düşüncelerini
                         Bayer (1996), Duygu Bilaloğlu  doğru ifade etmesini sağlar.
                         Çakı (2005), Bağışhan Yüksel  Nitelikli kitapların okunması
                         (1991) bizlerle birlikteydi,  bireyin aklını doğru konular
                         desteklerinden dolayı     üzerine kanalize eder. Her
                         teşekkür ederiz. Nitelikli ve  yazımda son okuduğum
                         özgün konu başlıkları ile   kitapları sizlere tavsiye
                         dolu olan dergimizi keyifl e  etmem de bu nedendendir,
                         okumanız ve sizlerden     elinizin altında kitaplar
                         aldığım dönütler benim için  bulunsun ve kelimelerden
                         çok değerli. Yazılarınızla,  uzak kalmayın… “Cuma
                         eserlerinizle, sergilerinizle  Günü Uçmayan Kuş”ta;
                         BeeLife’ın yolu kesişsin   Samet Doğan günümüzde,
                         istiyorsanız arimedbeelife@  “Armine”de Murat Ataş
                         gmail.com adresinden bize   geçmişte yaşanan gerçek
                         ulaşabilirsiniz.       savaşların içindeki gerçek
                         Dosya haber konumuz Siber   karakterlerin aşk ve hayat
    EDİTÖR                  Zorbalık-Cyberbullying.    mücadelesini sade bir dil ile
                         Farkındalığı azalmış, kulakta
                                        kaleme almışlar. Klasiklerden
                                        Gorki’nin “Çocukluğum” kitabı
                         alışkanlık yapmış bir konu
    sdtarman.beelife@gmail.com        ama hayatımıza yerleşmeye   kış günleri için ideal bir seçim
                         devam ediyor. 2000 yılında  diyebilirim. Son olarak da
                         Amerika’da sözlükte yerini  Bahadır Yenişehirlioğlu’ndan
                         alan bu terimin bireylere   “Tahta At”ı tavsiye ediyorum.
      Umut dolu yeni yıldan        verdiği zarar gün geçtikçe  İyi okumalar dilerim.
      herkese merhaba...          artıyor. Buna engel olmak   Arı Okullarının en sevdiğim
                         için Türk Ceza Kanunu başta  özelliklerinden biri,
      Her yeni yılda dileklerimizi,    olmak üzere yaptırımlar    yazarlara verdikleri önem
      hedefl erimizi sıralarız.      kanunlaşıyor. Daha küçük   ve öğrencilerini okudukları
      Kendimize verdiğimiz süre      yaşta başlayan bir zorbalık  kitapların yazarları ile bir
      zarfında başarmaya, başarının    olduğu için de Milli Eğitim  araya getirmeleri. Kasım
      verdiği mutlulukla da yol      Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği  ayında sevgili Ceren
      almaya çalışırız. Hep umut      madde 12’de olduğu gibi    Kerimoğlu ile tanışma fırsatım
      eder, isteriz ancak bu yoğun     yaptırımlarla bireyler    oldu. En son kitabı “Sakız
      koşuşturmaların arasında en     korunmaya çalışılıyor.    Ağacı”nı bizlerle paylaştı.
      çok, şükretmemiz gerektiğini     TÜİK araştırmalarına göre   Aralık ayında ise geçen
      unutabiliriz. Aslında her yeni    Türkiye’de bireyin bilgisayar  yıldan tanıştığım ve ilgi ile
      gün bize hediyedir, önümüzdeki    ve internet kullanım oranı  takip ettiğim sevgili Göknur
      365 gün gibi… Kıymetini bilerek   %55,9 (2015). Fakat yine TÜİK  Birincioğlu ile birlikteydik.
      başarıya ve hedefl erimize      verilerine göre ülkemizde   Kendisinin yarattığı masalsı
      ulaşabiliriz.            kitap okuma oranı %0,01.   sunumu ve etkileyici sesi ile
                         Kitaplardansa sanal dünyanın  Penelope’nin dünya turunu
      BeeLife, sizlerle 4. yılbaşını    tercih edilmesi, bireye içi boş  hayranlıkla izledik. Bu değerli
      kutluyor. Derneğimizin değerli    cesaret ve özgüven verdiği  çalışmalarla okumayı küçük
      yönetim kurulu üyelerinin      için toplum ahlakı ve görgüsü  yaşta sevdirmek çok önemli,
      ve başkanının, tüm BeeLife      sürekli olarak bozulmaktadır.  bu çalışmalarda emeği geçen
      yazarlarımızın ve ekibimizin,    Siber zorbalığı işlerken bile  herkese teşekkürler.
      sevgili dernek üyelerimizin     konuyu bir şekilde okumanın
      ve değerli takipçilerimizin     önemine bağlıyorum.      Yeni yılınız kutlu olsun.
      yeni yılını en içte dileklerimle   Okumak doğru yapıldığında   Sevgiyle kalın.
      kutlarım.              anlam kazanan bir eylemdir.

                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12