Page 9 - BeeLife14
P. 9

Ülkemiz ve bölgemiz için çok   paylaşalım. Bu paylaşımların
                       iyi geçmediğini düşündüğüm    mezunlarımız arasında
                       2017 yılını geride bırakmaya;  iletişimi güçlendireceğini
                       tüm yaşanan acıların tarih    düşünüyoruz. Ayrıca fikir,
                       sayfasında saklı kalması dileği  eleştiri ve görüşlerinizi
                       ve 2018 yılının ülkemize,    bizlerle paylaşmanız
                       bölgemize ve dünyamıza      da oldukça önemli, bu
                       güzellikler getireceği      konuda desteklerinizi
                       heyecanı ve umudu ile yeni    esirgemeyeceğinizi biliyorum.
                       yılı karşılamaya hazırız. Bu   Artık yeni bir geleneğimiz
                       vesile ile tüm mezunlarımıza,  oldu ve her dönem
                       öğretmenlerimize,        mezunlarımızın 20. yıl
                       öğrencilerimize,         mezuniyetlerini bir balo
                       çalışanlarımıza ve dergimiz   ile kutluyoruz. 2018’de
                       kanalıyla ulaştığımız tüm    düzenlenecek olan 1998
                       dostlarımıza mutluluk, sağlık  mezunlarının 20. yıl balolarına
                       ve esenlikler dolu bir yıl    katkıda bulunarak balo
                       geçirmelerini diliyorum.     organizasyonunda aktif rol
       BAŞKANIN             Kasım ayında 12. sınıf      alacağız.


           MESAJI          öğrencilerimiz ve        Bulunduğunuz her
                                        ortamda, iş yaşantınızda,
                       mezunlarımızla birlikte
                       Anıtkabir ziyaretimizi
                                        sosyal yaşantınızda
                       gerçekleştirdik. Oldukça     mutlaka bir Arı mezunu ile
           agulec.beelife@gmail.com
                       coşkulu gecen ziyaretimizde   karşılaşacağınızı hatırlatırken,
                       mezunlarımız ile birlikte    bu büyük ailenin bir ferdi
                       Ata’nın huzurunda olmak     olduğunuzun farkındalığı
                       bizler için gurur kaynağı oldu.  için faaliyetlerimize
                     Merhaba 2018… dolayı yeniden tebrik etmek  daha kalabalıklaşıyoruz ve
                       Okulumuzu Atatürk ilke ve
                                        katılımlarınız oldukça
                       inkılâpları doğrultusunda
                                        önemli olduğunu bilmenizi
                                        isteriz. Her buluşmada biraz
                       yetiştirdiği nesillerden
                       istiyorum. Mezunlarımızın
                                        bu durum bizleri oldukça
                       sosyal medya üzerinden
                                        mutlu ediyor. Bu vesile ile
                                        okulumuz kampüsü içerisinde
                       Atatürk için paylaştığı
                                        mezunlar derneğimizin bir
                       mesajları okudukça
                                        odası olduğunu ve sizler için
                       gururlandım ve okulumuza
                       bir kez daha teşekkür ettim.
                                        olduğunu hatırlatmak
                       Tüm mezunlarımızdan
                                        isterim. Yolunuz, okulumuz
                                        tarafından geçtiğinde bir
                       dergimize haber desteği     orada olan çalışanlarımız
          Tüm mezunlarımızın    bekliyoruz. Lütfen iletişimde  uğramanızı tavsiye ederim.
           başarılarıyla gurur   olduğunuz mezunlarımızın     Hem anılarınızı tazelemeniz
       duyduğumuzu bir kez daha     başarı haberlerini,       için bir fırsat olacaktır
       belirtirken gelecek günlerin   açılış, yeni bir iş, içinde   hem de dernek çalışmaları
          ülkemize, dünyamıza    bulundukları proje haberlerini  hakkında bilgi alabilir, iletişim
         ve insanlığa güzellikler  derneğimize iletin ve biz    ve iş durumu bilgilerinizi
        bahşetmesini diliyorum.    de tüm mezunlarımızla      güncelleyebilirsiniz.
                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14