VİZYON

Arı Okulları Mezunlar Derneği,
Sürekli gelişen, yenilikçi, öncü ve örnek bir Eğitim yuvası olan Arı Okullarının öğrencilerine aşıladığı “Arılı olma” gururunu ve kültürünü köklü geçmişinde geleceğe taşır.

MİSYON

Misyonumuz,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü prensiplere ve Atatürk İlkelerine uymak kaydıyla, tüm Arı mezunları arasındaki maddi, manevi, sosyal ve kültürel dayanışmayı en geniş platformlara taşımak, Arı Okullarında okuyan öğrencilerimizin eğitsel ve sportif aktivitelerine destek vermek, kesintisiz iletişim ağı oluşturarak birlikteliğimizi sağlamlaştırmaktır.

 

Bee Life Dergisi - ARIMED

Bee Life Dergisi - ARIMED     Bee Life Dergisi - ARIMED